U Eđšegu održan poslednji krug obuka za finansiranje putem EU fondova


Trodnevna stručna obuka, namenjena predstavnicima nevladinih organizacija iz oblasti kulture i slobodnim umetnicima – „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“, održana je od 22. do 24. septembra 2021. godine u Kulturnoj stanici Eđšeg.

U pitanju je poslednji, četrnaesti krug obuka, u kojima je učestvovalo više od 200 polaznika u prethodnih nekoliko godina.

Glavni cilj obuka bio je da se učesnici osposobe da samostalno formulišu predloge projekata i strateški ih pozicioniraju u okvire definisanih prioriteta i mera, kao i finansijskih ograničenja. Tokom obuke polaznici su razvijali veštine i stavove koji su neophodni za preuzimanje aktivne uloge u razvoju i implementaciji projekata na lokalnom i regionalnom nivou.

Cilj obuka bio je rad sa nezavisnom i vaninstitucionalnom kulturnom i umetničkom scenom na teritoriji grada Novog Sada na razvojnim procesima, ovog puta kroz predstavljanje mogućnosti finansiranja iz fondova Evropske unije, kao i procedura apliciranja i pisanja projekata.

Stručne obuke „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ realizovane su u saradnji sa Fondom „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine.