У Еђшегу одржан последњи круг обука за финансирање путем ЕУ фондова


Тродневна стручна обука, намењена представницима невладиних организација из области културе и слободним уметницима – „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“, одржана је од 22. до 24. септембра 2021. године у Културној станици Еђшег.

У питању је последњи, четрнаести круг обука, у којима је учествовало више од 200 полазника у претходних неколико година.

Главни циљ обука био је да се учесници оспособе да самостално формулишу предлоге пројеката и стратешки их позиционирају у оквире дефинисаних приоритета и мера, као и финансијских ограничења. Током обуке полазници су развијали вештине и ставове који су неопходни за преузимање активне улоге у развоју и имплементацији пројеката на локалном и регионалном нивоу.

Циљ обука био је рад са независном и ванинституционалном културном и уметничком сценом на територији града Новог Сада на развојним процесима, овог пута кроз представљање могућности финансирања из фондова Европске уније, као и процедура аплицирања и писања пројеката.

Стручне обуке „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ реализоване су у сарадњи са Фондом „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине.