Kraljevski izviđači u Eđšegu


Kraljevski izviđači bili su gosti Kulturne stanice Eđšeg na radionici u okviru Kreativnog kampa, koji je realizovan prošle nedelje kao deo Novosadskog dečijeg leta, u organizaciji Dečjeg kulturnog centra Novi Sad.

kraljevski izviđači

Radoznali polaznici su, zajedno sa Kraljevskim izviđačima, savladali osnovne izviđačke veštine i važna znanja koja svaki izviđač treba da usvoji. To su: orijentacija na karti i u prirodi, topografija, poznavanje biljnog i životinjskog sveta, putni znakovi i vezivanje konopaca, a na kraju su pričali o vatri i pravili konstrukcije od drveta.

 

Foto: Uroš Dožić