Otvoren dijalog o tamnoj strani upotrebe društvenih mreža


Tribina „Mentalno zdravlje kroz objektiv: tamna strana upotrebe društvenih mreža” o uticaju društvenih mreža na blagostanje ljudi održana je 18. oktobra u Kulturnoj stanici Eđšeg.

Imali smo priliku da razgovaramo o negativnim efektima upotrebe društvenih mreža i saznamo nešto više o fenomenu digitalnog nasilja i njegovoj rasprostranjenosti u online svetu. Na tribini su govorili: Stefan Janjić, Anne Marie Alves Ćurčić, dr Milica Lazić i dr Vladimir Mihić.

TraNSfer organizacija, koja je bila zadužena za realizaciju ovog događaja, bavi se promocijom važnih društvenih tema, informisanjem šireg stanovništva o psihološkim značajnim temama i terminima, učestvovanjem u humanitarnim akcijama, učestvovanjem na raznim manifestacijama i saradnjom sa organizacijama sličnih delatnosti.