Sopran i marimba


Idiličan muzički spoj marimbe i glasa 26. novembra je oduševio posetioce Kulturne stanice Eđšeg na koncertu sjajnih umetnika Radoslave Vorgić Žuržovan, sopran i Darka Karlečika, za marimbom.

Koncertu je prethodio projekat u kojem su angažovani mladi kompozitori iz Srbije da komponuju originalne kompozicije za ansambl koji čine sopran i marimba. Na ovaj način mladi autori u oblasti umetničke muzike se promovišu i bogati se repertoar savremene srpske muzike. Iako je srpska umetnička muzika bogata u repertoaru vokalne muzike, postoji i dalje nedostatak dela pisanih za ovakav sastav, koji podrazumeva zajedničko muziciranje glasa sa instrumentom.

Marimba, koja je modernizovana u 20.veku, ima velik dijapazon mogućnosti, kao relativno mlad instrument je novitet na umetničkoj muzičkoj sceni i, kao temperovan instrument porodice perkusija, svojom bojom i plemenitošću zvuka zajedno sa glasom predstavlja idiličan muzički spoj.

Foto: Promo