Proslava 15 godina postojanja mešovitog hora „Harmonija“


U subotu, 10. decembra održana je proslava 15 godina postojanja meštovitog hora „Harmonija” u Eđšegu. Na programu su bile duhovna muzika, svetovna muzika i svetska muzika.

Mešoviti hor „Harmonija” je osnovan 2007. godine, a osnivači su Grkokatolička parohija sv. apostola Petra i Pavla i Rusinski kulturni centar iz Novog Sada. Od osnivanja, pa sve do sada, dirigent hora je prof. Suzana Gros Marković i u jednom kraćem periodu Vesna Kesić Krsmanović.

Hor je po svom sastavu multietnički, multikonfesionalan i broji preko dvadeset članova različite dobi. Zabeleženi su mnogobrojni nastupi u zemlji i inostranstvu, a na repertoaru su duhovne i svetovne kompozicije, kao i svetska muzika različitih autora.