Pregled prostorija

EđšEG

Šta?

Performansi, izložbe, koncerti, dečiji programi, edukativne aktivnosti, festivali, sportski događaji.

Gde?

U okviru Eđšega, za rezervaciju događaja dostupni su: dvorana, učionica, kancelarija i bašta.

Dvorana

Učionica

Kancelarija

Bašta

Kako?

Kontaktirajte nas.

Rezervisi