Muzičko putovanje „Srbija nas spaja“ na koncertu solo pesama za glas i klavir


Umetnice iz Novog Sada, Agota Vitkai-Kučera sopran i pijanistkinja Jelena Simonović-Kovačević, napravile su projekat „Srbija nas spaja“ kako bi „oživele“ i prikazale umetničko stvaralaštvo kompozitora koji su delovali u Srbiji, ali i kompozitora koji su najreprezentativniji predstavnici pojedinih nacionalnih manjina.
One su tim povodom, pripremile koncert za pamćenje koji je održan 22. novembra u našoj kulturnoj stanici.

Koncerti su izvedeni višejezično, tj. na maternjim jezicima kompozitora koji su ih pisali (tačnije 11 jezika).

Na programu su bile pesme jednog od prvih i najznačajnijih stvaralaca u istoriji srpske muzike, Josifa Šlezingera, čija se dela veoma retko mogu čuti u koncertnim dvoranama. Iako Somborac po rođenju, potiče iz jevrejske porodice koja se doselila iz Češke. Šlezinger je najviše delovao u tadašnjoj srpskoj prestonici, Kragujevcu i redovno je nastupao sa pozorišnom trupom Joakima Vujića.

Potom su izvedene kompozicije Josifa Marinkovića, Petra Konjovića i Miloja Milojevića, koji su predstavnici srpske nacionalnosti, zatim Marka Tajčevića, pripadnika naroda Cincara i Stevana Stojanovića Mokranjca, pripadnika Vlaha.

Dalje, izvedena su i dela Todora Skalovskog, predstavnika makedonoske nacionalnosti, Erne Kiralja, mađarske nacionalnosti, Ivana Kovača rusinske nacionalnosti, Pala Abrahama, jevrejina nemačke nacionalnosti, Rudolfa Bručija, hrvatske nacionalnosti, Mikulaša Šnajder-Trnavskog, slovačke nacionalnosti, Žorža Eneskua, rumunske nacionalnosti, Slavka Šuklara, slovenačke nacionalnosti, Zorana Mulića, romske nacionalnosti, Manosa Hađidakisa, grčke nacionalnosti i Pančo Haralova Vladigerova, bugarske nacionalnosti.

Ovu lepezu kompozitorskih ostvarenja su umetnice sakupile kroz obiman istraživački rad i predstavile kao pravo muzičko putovanje kroz koje smo upoznali narode Republike Srbije.

Multikulturalnost, multijezičnost i multietičnost su kvaliteti kojima se naša zemlja ponosi, a koje su umetnice na nedvosmislen način prikazale upravo ovakvim odabirom programa, u žanru umetničke solo pesme za glas i klavir.