Talentovane učenice Muzičke škole „Isidor Bajić“ nastupile u Eđšegu


Učenice Muzičke škole „Isidor Bajić“ iz klase Ivane Makević Mađarić nastupile su u sredu 10. marta u Kulturnoj stanici Eđšeg.

Lana Radović, Ana Mat, Isidora Gajin i Kristina Lakić dobitnice su mnogobrojnih prvih nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Na repertoaru ovih talentovanih učenica našla su se dela Berioa, Vijenjavskog, Bruha, Sarasatea, Sen Sansa i drugih, dok ih je za klavirom pratila Milena Buča Milošević.

Foto: Uroš Dožić