Muzičko putovanje ka istoku


Koncert „Saksofon i Istok” održan je u Kulturnoj stanici Eđšeg, 4. oktobra. Nastup je zamišljen kao jedan klasični solistički resital sa neklasičnim spojem instrumenata i neklasičnim repertoarom.

Koncert „Saksofon i Istok” pokazao je ovim programom otklon od stereotipa koji ga uglavnom vezuju za zapadnjačku muziku (francuska klasična muzika, džez i popularna muzika) i doneo neočekivan tonski spektar i muzički izraz. Posetioci su imali prilike da čuju kompozicije iz raznih predela:

    • Svita za saksofon i klavir Fazila Saja (Turska)
    • Gavambodi 2 Žaka Šarpentjea (Indija)
    • Fuzzy bird sonata Takaši Jošimacua (Japan).
    • Avangardna Tri komada Đačinta Šelsija

Partner nedelje primenjene umetnosti Kaleidoskopa kulture je Erste banka.