XII Festival dečije tamburaške muzike Licidersko srce


Kulturnoj stanici Eđšeg održan je XII Festival dečije tamburaške muzike Licidersko srce. U pratnji orkestra iz Centra tamburaške kulture Novi Sad koji vodi Zoran Bugarski Brica i hora Vocal Kids iz Pančeva kojim diriguje Sara Cvetić, nastupilo je čak 12 takmičara i takmičarki. Program je vodila Miona Rakanović, a žirirali su Danka Ubiparip, Julijana Baštić Aleksandra Padrov. 

Želja i namera osnivača Udruženja Centra tamburaške kulture Novi Sad jeste da tamburu i tamburašku muziku, prepoznatljive i autentične motive sa vojvođanskih prostora, jedan od brendova ovih ravničarskih krajeva, neguje, razvija i nadograđuje. Poznato je da su u Novom Sadu ponikli i radili mnogi istaknuti umetnici iz sveta tambure ostavivši iza sebe bogato kulturno nasleđe, poput Marka Nešića, Andreja Mudroha, Vase Jovanovića, Save Vukosavljeva, Isidora Bajića, Janike Balaža… Muzička tradicija Vojvodine je bogata i raznovrsna, a tamburu u ovoj srpskoj Pokrajini svirali su i sviraju svi: Srbi, Mađari, Romi, Hrvati, Rusini, Bunjevci, Šokci, Slovaci. Mnoge porodične, seoske, pa i gradske svečanosti bile su praćena svirkom tamburaških sastava. A u Vojvodini gotovo da nije bilo sela koje nije imalo svoj amaterski sastav.