Učionica inovativnog ekološkog novinarstva


Učionica inovativnog ekološkog novinarstva održaće se u prostoru Kulturne stanice Eđšeg 25. avgusta i 11. septembra. Edukacija će se tokom oba dana programa održati u isto vreme, od 09.00 do 14.00 časova. Učesnici iz lokalnih medija imaće priliku da prisustvuju diskusiji o ekološkim temama uz interaktivno učešće kako bi detektovali ekološke probleme u svojim sredinama kako bi na narednim sesijama savladavali veštinu izveštavanja o tim temama.

Program je deo projekta čiji je cilj jačanje lokalnih medija i lokalnih novinara u širokom spektru tehnika izveštavanja o životnoj sredini, kao što je praćenje potrošnje eko fondova na nacionalnom i regionalnom nivou, klimatskim promenama, specifičnosti lokalnog izveštavanja o životnoj sredini o problemima zagadjenja vode, vazduha, prirodnih resursa, upravljanja otpadom. Za zainteresovane kolege iz lokalnih medija redakcija i novinari Ekolista u saradnji sa ekspertima pripremili su obuku koja obuhvata četiri segmenta edukacije o stručnim temama i novinarskim veštinama. Projekat se realizuje od 1. avgusta do 30. novembra 2023. god.

Prijavu za učešće je neophodno poslati na sledeću email adresu: [email protected]