Projekat „Palata” autorki Selme Selman,Ivane Ivković i Marine Marković


U nedelju 12. juna u 19h u Kulturnoj stanici Eđšeg, publika će imati priliku da u isto vreme isprati tri nezavisna, ali međusobno povezana performansa autorki Selme Selman, Ivane Ivković i Marine Marković, u okviru projekta Palata.

Projekat Palata u prvi plan iznosi teme autonomije i ekonomije moći kroz provociranje uspostavljenih pravila unutar hijerarhije dvora kao simbola heteropatrijarhalnog ustrojstva koji se promišlja iz ženske pozicije. Polazeći od ideje kulturno istorijskog / arhitekturalnog nasleđa Novog Sada, postavka će biti smeštena u prostor Kulturne stanice Eđšeg (mađ. jedinstvo), bivšeg dvorca i streljane. Reagujući na kulturno-istorijsko nasleđe Novog Sada, arhitekturu prostora i sociološke strukture današnjice, autorke zauzimaju tri različite pozicije u narativu Palate. Ove pozicije su definisane kroz dramaturške uloge u zamišljanju metaforičkog dvora: emancipovana dvorska dama, konkubina / sluškinja i kraljica.

Selma Selman obraća se glasom subjekta, vokalno, koristeći snagu jezika i gestikulacije. Nasuprot Selimi, Marina Marković svoje telo postavlja kao objekat, pozivajući se na trans-generacijsku zloupotrebu i društvenu opresiju nad ženama. Ona nudi svoje telo kao teritoriju za ispitivanje pozicija moći. Naspram obe ove pozicije, performans Ivane Ivković izmešta se potpuno iz pozicije sopstvenog tela i bavi se prostorom uma, koncepta, ideje materijalizovane u telu nekog drugog. Ona iz vizure žene diskutuje i subverzira stereotipne rodne uloge u društvu i uzvraća pogled sa ogoljenosti žene na ogoljenost muškarca.

Selma Selman je kao prva romska studentkinja, diplomirala je na Odseku za slikarstvo Univerziteta u Banjoj Luci. Diplomu magistre vizualne i performativne umetnosti brani na Univerzitetu Syracuse u New Yorku. Trenutno se nalazi na umetničkoj rezidenciji na Rijksakademie u Amsterdamu. Njeni radovi su deo brojnih međunarodnih kolekcija, a takođe sarađivala je i u mnogim kolektivnim izložbama i držala performanse u galerijama i na festivalima. Selma je dobitnica brojnih nagrada i osnivačica organizacije „Marš u školu”, koja ima za cilj osnažiti romske djevojčice širom sveta koje se suočavaju s društvenom segregacijom i siromaštvom.

Marina Marković diplomirala je 2008. na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu gde trenutno pohađa doktorske studije na katedri za Nove medije. Od 2006. godine redovno izlaže na samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Boravila je na brojnim artist-in-residence programima i dobitnica je više značajnih nagrada. Telo i telesne prakse su centralni motiv Marininog umetničkog rada koji se kreće između bavljenja ličnim iskustvima do razmatranja kompleksnih društvenih pitanja postavljenih u odnosu na telo žene. Kroz celokupnu umetničku praksu Markovićeva razotkriva različite socio-političke mehanizme pritiska odnosno biopolitičkog imperativa koji je nametnut ženama od strane heteropatrijarhata, ukazujući na to koliko su pitanja slobode i prinude za ženu neodvojiva.

Ivana Ivković diplomirala je slikarstvo i magistrirala crtež na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, gde je trenutno na doktorskim studijama. Ivković je izlagala na samostalnim i grupnim izložbama u galerijama, kulturnim institucijama, muzejima i nezavisnim umetničkim prostorima, na međunarodnom nivou od 2006. godine. Idejno i tematski razvijani oko različitih konteksta i narativa prostora u kojima su izlagani i organizovani, Ivanini radovi kao važan problemski okvir imaju i pitanja identiteta i rodnih iskustava, preispitivanja i dekonstrukcije stereotipa rodnih uloga, koje autorka stavlja u fokus uvodeći nago ili poluobnaženo muško telo kao performativni instrument ili medijum specifične osetljivosti i senzualnosti.

Projekat sufinansira Fondacija Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture u okviru programskog luka Heroine. Projekat je podržan i od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbija.

U okviru dodatnog programa otvorena je izložba crteža tri autorke koju možete posetiti u galeriji BEL ART.