MS – ja MOGU SVE


MultiS – JA MOGU SVE tribina biće održana 5. decembra u 12.00 časova u Kulturnoj stanici Eđšeg.

Pozivamo Vas da Vašim prisustvom uveličate tribinu „MS – ja mogu sve“, koju organizuje „MultiS“ Udruženje obolelih od multiple skleroze JBO. Tribina će se održati u utorak, 5. decembra u Kulturnoj stanici Eđšeg sa početkom u 12.00 časova. Tribinu organizujemo povodom 3. decembra, međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Tribina je finansijski podržana na drugom Javnom konkursu za dodelu sredstava iz budžeta grada Novog Sada u oblasti socijalne zaštite 2023. godine.

„MultiS“ udruženje

„MultiS“ Udruženje obolelih od multiple skleroze osnovano je 21.septembra 2021. godine kao dobrovoljna, nevladina, nestranačka i nedobitna organizacija. Osovana je na neodređeno vreme i okuplja lica obolela od multiple skleroze. Uruženje je članica Društva multiple skleroze Vojvodine.

Udruženje „MultiS“ od dana osnivanja neprekidsno radi na:
– okupljanju obolelih od multipla sklreroze
-ostvarivanju i unapređivanju ciljeva u oblasti zdravstvene , socijalne i pravne zaštite
-sigurnosti , obrazovnog, edukativnog i kulturnog rada
-organizovanja aktivnosti na kvaltetnioj psiho-fizičkoj sposobnosti članstva i
-rad na unapređenju svih aktivnosti koji doprinose boljem položaju ove kategorije invalida u svim tokovima društvenog života

Udruženje u svom satavu trenutno ima 300 članova , 250 članova žive na teritoriji opštine Novi Sad, preostalih 50 članova žive na teritoriiji JBO uglavnom u opštinama Vrbas, Temerin i Beočin.

Za nas ima nade dok Vi u to verujete!
There is a hope for us until You belive it to!

Udružernje je 2006. Godine postalo zvanično redovni korisnik budžeta Grada Novog Sada. Od tog doba imamo stalno zposleno lice za administrativne poslove i redovno finansiranje aktivnosti udruženja. Iste godine smo dobili i poslovni prostor na korišćenje, 2010 g. dobili smo Kombi vozilo od Grada Novog Sada koje koristimo za prevoz članova na aktivnosti i odlske kod lekara ili u banju na lečenje.

Udruženje radi svaki dan od 7-14 časova, u njemu organizujemo svakog utorka druženje članova radi socijalne podrške. U istiom prostoru organizujemo predavanja i radionice (edukativnog, kreativnog ili zabavnog tipa). Članovi rado dolaze u udruženje.

Ciljevi i zadaci udruženja

-Udruženje sprovodi aktivnosti na unapređenju položaja oboleli od multipla skleroze kao osoba sa invalidittom,
-Zalaže se za prihvatanje evropskih i međunarodnih standarda, principa i dokumenata u oblasti inividualnosti i njihovu primenu na celoj teritoriji Republike Srbije
-Sprovodi aktivnosti na podizanju svesti o položaju i prvima osoba sa invaliditetom
-aktivno deluje na stvaranju uslova pristupačnog životnog okruženja i otklanjanje svih vrsta barijera u društvu
-podstiče zajedništvo, ravnopravost, solidarnost i koordinaciju aktivnosti među čllanovima udruženja
-podstiče evidentiranje osoba obolelih od multiple skleroze i niz drugih aktivnosti.