Konzervacija i restauracija kroz prizmu fotografskog objektiva


Predavanje i radionica pod nazivom „Konzervacija i restauracija kroz prizmu fotografskog objektiva”  biće održane 28. septembra u 15 časova, u kulturnoj stanici Eđšeg u okviru Kaleidoskopa kulture.

Aktivnosti projekta biće sprovedene kroz tri segmenta:

Predavanje o značaju kulturnog nasleđa i upoznavanje sa metodama ispitivanja predmeta koji su pod zaštitom

Slikarska radionica – priprema predmeta za ispitivanje infracrvenom fotografijom

Fotografisanje slika sa radionice infracrvenom fotografijom.

Učesnicima će kroz predavanje biti predočene vrednosti koje se smatraju kulturnim nasleđem svih nas – način zaštite kulturnih dobara kao i mogućnosti istraživanja koja se sprovode na takvim predmetima sa ciljem da saznamo više o istoriji predmeta i kulture kojoj on pripada. Kroz slikarsku radionicu učesnici će biti osvešćeni o tehničkom procesu kreiranja umetničkog dela i kako izrada utiče na dalje trajanje predmeta. Konačno kroz kratku radionicu fotografije u infracrvenoj oblasti, biće prikazane mogućnosti ispitivanja umetničkih dela i otkrivanje slojeva koji nisu vidljivi golim okom prilikom uobičajnog posmatranja u beloj (vidljivoj) svetlosti.

Značaj projekta jeste širenje svesti o značaju i očuvanju kulturnog nasleđa i o načinima primene infracrvene fotografije.

Partner nedelje vizuelne umetnosti je DDOR osiguranje.

Događaj je pristupačan osobama sa fizičkim invaliditetom.