Dunavsko more i aktivizam kroz ekran


Kulturno-edukativne i zabavne JupiJE kratke video forme sa sadržajem neobičnih i zapanjujućih činjenica i saznanja o Dunavu, gledaoci će moći da pogledaju 30. jula u Kulturnoj stanici Eđšeg, u okviru programskog luka Dunavsko more, na temu aktivizam kroz ekran.

Dunavsko more i aktivizam kroz ekran će biti predstavljen kroz 30 kratkih video formi koje se bave Dunavom, ali i evropskim zemljama kroz koje prolazi, prikazujući različitost kulture nacija i povezanost naroda kroz reku, kulturno nasleđe Podunavskog regiona, raznovrsnost i bogatstvo života na reci, preispitivanje odnosa čoveka prema prirodi i zaštiti životne sredine kroz metaforu Dunava, kao najveće, ali i najzagađenije evropske reke.

  • 20 kratkih video formi koje se bave Dunavskim morem: zanimljive i interesantne činjenice o reci Dunav, značaj Dunava, o ekologiji, etimologiji, geologiji, geografiji, Dunav u umetnosti i više zanimljivih emisija na temu Dunav kroz vreme iz ugla Novosađana (koristiće se i vizuelni arhivski materijali).
  • 10 kratkih video formi o kulturi dunavskih naroda, zanimljive i interesantne činjenice o zemljama kroz koje reka protiče ili čini granicu 10 država: Nemačku, Austriju, Slovačku, Mađarsku, Hrvatsku, Srbiju, Rumuniju, Bugarsku, Moldaviju i Ukrajinu,

Producenti, realizatori i autori filmova: Udruženje za video umetnost „Videomedeja”.