Rawđenice / Kaleidoskop kulture


rawđenice

Služeći se igrom reči, Rođenice svojim projektom Rawđenice, koji će predstaviti 12. septembra u 20 sati u Kulturnoj stanici Eđšeg, pokušavaju da pokažu višeslojnost i kompleksnost tradicionalnosti, kao i tradicionalne muzike u savremenoj kulturi. Program se izvodi u sklopu nedelje izvođačke umetnosti Kaleidoskopa kulture.

Koncept „sirovosti” (eng. raw) je višeznačan i u svakodnevici se mahom koristi kada je reč o sirovoj hrani. U antropologiji se ovaj koncept odnosi na one stvari koje nisu kulturno oblikovane, već su prirodne.

Ukoliko pažnju usmerimo ka izvođaštvu, važnoj komponenti života muzike, sirovost dobija svoje značajnije mesto u datom određenju. Tu se pre svega misli na „sirovo” izvođenje tradicionalnih pesama kojim želimo da ukažemo na određeni fenomen koji prati savremeno muzičko izvođaštvo. Treća tehnološka revolucija imala je značajan uticaj i na muzičko izvođaštvo – svedoci smo da se danas muzika obrađuje na najrazličitije načine i nudi slušaocima bez greške, odnosno kao savršen proizvod.

Projekat Rawđenice ukazuje na to da je muzika živ fenomen, neodvojiva od izvedbenog konteksta. Nju čini okruženje: slušaoci, šumovi, greške, okruženje, kao i lični doživljaji i izvođača i publike. Iz toga razloga, album „Rawđenice” snimljen je Zoom uređajem, te će kao takav uradak slušaocima pružiti jedinstveno muzičko iskustvo.